Uskrsni Ponedjeljak - Radujte se! Gospodin je blizu!

Kao kršćani, Isusu trebamo vjerovati. On je naš oslonac, rame za plakanje te naš najbolji prijatelj. Kad su žene na putu do Isusova groba susrele Isuse te mu se počele klanjati i ljubiti ga, on im je rekao: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!" (Mt, 28, 10). Vodio ih je kao što nas sada vodi. Vodi nas na životnom putu. Vodi nas ljubavlju. Kakav god bio naš križ, naša povijest ili sadašnjost, On je taj koji nas gura da nastavimo našu budućnost. Njegove su ruke koje nas guraju dalje, a njegovo je rame za plakanje. Isus ovim evanđeljem potiče sve nas kao djecu Božju da nikada ne odustajemo te da vjeru uvijek držimo najbliže uza se. Čovjeku je dana sloboda te dva puta života od kojih je jedan onaj na koji nas Isus potiče. Drugi je pak put lak za hodanje te je lako do njega doći, no njegov je kraj koban. Isusov je put krvaviji te strmiji, no na kraju nas čeka puno bolji završetak. Cijeli naš život prati nas naša savjest - Božji glas u nama, koji će nas uvijek odvesti na pravi put pa čak i na raskrižju.

Temeljna poruka Uskrs jest radost. Isus je ustao od mrtvih, pobjedio smrt. “Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!” (Fil 4, 4). Smrt više nije mračan kraj već svijetlo na kraju tunela. Smrću napuštamo ovaj svijet i idemo kući, u vječnu Domovinu. Sv. Franjo u svojoj Pjesmi stvorova govori:

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po sestri nam tjelesnoj smrti, 

Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu;

a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj,

jer druga im smrt nauditi neće.Marko Vidić, Frama Virovitica

Broj pregleda: 1605

Objavljeno: 13 April 2020

Povratak na Početnu