Plodovi korizme

Korizma je povlašteno vrijeme u liturgijskoj godini kada Crkva poziva vjernike na intenzivniju molitvu, post i djela milosrđa. Niti jedno od ovih činova nije svrhom samom sebi već ima za cilj otvoriti naše srce kako bi se u njemu Krist nastanio.

 

Što više prostora u svojoj nutrini dajemo Bogu, to jasnije možemo odražavati sliku Uskrsloga koji po patnji pobijedi smrt i vodi nas k vječnom životu. U korizmenom predslovlju slušamo: "Ti pokorom suzbijaš naše zle sklonosti..." Dakle, pokora ima za cilj da uz molitvu puni naša srca Duhom Svetim kako bi se u nama Krist nastanio.

 

Kada se Krist u nama nastani tada on u nama izvodi dijela milosrđa, ponajprije praštanja svima te nas potiče na konkretna djela ljubavi prema bližnjima.Tada možemo sa svetim Pavlom klicati: "Živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni!" To smatram najvećim plodom ne samo korizme već i kršćanskoga života u cijelosti.fra Vedran Kos, Frama Virovitica

Broj pregleda: 318

Objavljeno: 7 April 2019

Povratak na Početnu